مقالات شرکت ایتوک صنعت

كاربرد و عملكرد DTC در درایوهای ABB

DTC چیست؟

Direct torque control یا DTC جدیدترین تکنولوژِی درایوهای Ac است که توسط ABB گسترش داده شده است و در آینده ی نزدیک جایگزین درایوهای PWM قدیمی حلقه بازو حلقه بسته خواهد شد.

چرا این تکنولوژی را DTC می نامیم؟

DTC بر اساس کنترل مستقیم گشتاور و سرعت بر پایه ی منطق الکترومغناطیسی موتور تعریف می شود که این کنترل مشابه کنترل موتور های DC است. که بر خلاف سیستم های کنترلی درایوهای PWM است که از فرکانس و ولتاژ استفاده می کنند.

DTC اولین فناوری برای کنترل واقعی تغییرات گشتاور و شار موتور است.

مزیت DTC چیست؟

به دلیل کنترل مستقیم گشتاور و شار موتور به مدولاتور برای کنترل ولتاژ و فرکانس (که در درایوهای نسل قدیم PWM استفاده می شد.) نیازی نیست. این امر باعث حذف مراحل غیر ضروری و همچنین افزایش سرعت واکنش درایو به گشتاور مورد نیاز است. DTC همچنین کنترل گشتاور دقیق بدون نیاز به فیدبک را فراهم می سازد.
چرا به یک فناوری جدید دیگر در صنعت کنترل موتور DC نیازمندیم؟

DTC تنها یک فناوری جدید نیست. صنعت نیاز به فناوریهای جدید دارد و فناوری های قدیم قادر به ارضای نیازهای صنعت نیستند.


Etok. All Rights Reserved