مقالات شرکت ایتوک صنعت

سافت استارترABB يا نرم راه اندازABB چيست ؟

راه انداز نرم موتورABB یا سافت استارتر ABBچیست؟
همانطور كه از نامش پیداست وسیله ای است جهت راه اندازی الكتروموتورها بصورت نرم و تدریجی.
با سافت استارتر ABBنمی توان همه موتورها را راه اندازی كرد؟ چون موتورها تنوع زیادی دارند و سافت استارتر ABB برای گونه خاصی از آنها مناسب است این موتورها درصنعت به موتورهای سه فاز القائی یا قفس سنجابی معروفند.مامی توانیم موتور سه فاز را مستقیماً به برق سه فاز زده و راه اندازی كنیم. به این روش راه اندازی،‌راه اندازی مستقیم یا Direct Online و یا DOL می گویند اگر شما مستقیماً موتور را به برق سه فاز وصل كنید.

هیچ كنترلی در راه اندازی آن نخواهید داشت. در حالیكه سافت استارتر به شما امكان كنترل پریود راه اندازی را می دهد.در خیلی از اوقات ما نیازی به اعمال نظارت و كنترل در راه اندازی موتور نداریم. مثلاً در خیلی ازكاربردهای با موتورهای توان پایین . اما هنوز موارد زیادی هم وجود دارندكه باید راه اندازی با كنترلهای مناسب صورت بگیرد.باید توجه كنیم كه هنگام راه اندازی یك موتور سه فاز یك سری اتفاقات الكتریكی و مكانیكی رخ میدهد كه متفاوت از حالت كار دائم موتور پس از راه اندازی است مثلاً در هنگام راه اندازی موتور جریان خیلی بیشتری نسبت به حالت دائم آن از شبكه می كشد.اگر موتور كوچك باشد اشكال خاصی ایجادنمی شود ولی اگر موتور بزرگ باشد ممكن است، این جریان زیاد را برق كارخانه نتواند براحتی تأمین كند.،‌مثلاً كشیدن جریان ناگهانی زیاد از برق كارخانه ممكن است باعث افت ولتاژ لحظه ای شده و در كار سایر تجهیزات برقی و الكترونیكی اختلال ایجادشود.
پس راه انداز نرم موتورABB وسیله ای است كه جریان راه اندازی موتور را كاهش می دهد؟
در واقع ما با تنظیم سافت استارتر ABB جریان راه اندازی موتور را به میزان مورد نیاز محدود می كنیم واجازه كشیدن جریان های زیاد را از برق كارخانه به موتور نمی دهیم.
یكی از قابلیتهای اصلی راه انداز نرم موتورABB محدود كردن جریان راه اندازی است ولی هنوز راه انداز نرم قابلیتهای دیگری نیز دارد.


Etok. All Rights Reserved